Stiftelsen Norsk luftambulanse

Bekymret for sikkerheten: – Potensielt fare for liv og helse

Sjefspilot Bent Næss er bekymret for sikkerheten i helikoptrene etter flere hendelser hvor GPS-systemet har gått i svart.

Årsaken til at systemet går i svart, er såkalte GPS-jammere. De blokkerer satelittforbindelsen til helikoptret, og kartsystemet slutter å fungere. Signalene kommer ikke tilbake før helikopteret er langt nok unna GPS-jammeren. Siden i fjor sommer har dette skjedd mellom 15 og 20 ganger.

Når helikopteret «jammes» vil kartet gå i svart, og piloten må fly i «blinde».

Til Aftenposten illustrerer Næss problemet slik;

– La oss si at jeg kommer inn med en kritisk syk pasient og en bil i Oslo har en slik jammer. Det gjør at jeg mister GPS-signalene i den siste, kritiske fasen av innflygningen til Ullevål sykehus og må sette i gang plan B, som vil være å avbryte innflygningen.

Sjefspilot ved lørenskogbasen, Bent Næss. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

– Dette kan medføre en forsinkelse på 15-20 minutter.

Hvis signalet blokkeres også ved neste innflygingsforsøk, kan situasjonen bli at pasienten ikke kommer tidsnok til videre behandling inne på sykehuset.

Helikopterne bruker såkalte GPS-ruter ved innflygning til de store sykehusene i Norge. Når GPS-signalet forsvinner, mister de også muligheten til å benytte seg av disse GPS-rutene.

Flyger Bent Næss er i tillegg bekymret for sikkerheten til mannskapet ombord i helikoptrene;

– Hvis noen med en slik GPS-jammer gjør at jeg mister GPS-signalet i den mest utfordrende fasen av en innflygning, eller samtidig med andre tekniske problemer, kan det bli kritisk.

– Potensielt er det fare for liv og helse, forteller han til Aftenposten.

Det er stort sett lastebiler som benytter seg av såkalte GPS-jammere. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet forteller til avisa at de har tre hypoteser om hvorfor GPS-jammere blir brukt;

1. Mange firmaer har såkalt flåtestyring, det vil si at arbeidsgiver til enhver tid vet hvor bilene er. En sjåfør kan da bruke en jammer slik at sjefen ikke kan se hvor vedkommende er.

2. I Europa brukes GPS-system til innkreving av bompenger. Bruker man en jammer, blir det billigere å kjøre.

3. Biler og dyre gjenstander som er utsatt for tyveri, kan utstyres med GPS-sporing. Tyven kan sette dette ut av spill ved å bruke en GPS-jammer.