Stiftelsen Norsk luftambulanse

Baneservice AS – hele 2017 uten skadefravær

Baneservice

Fra v. prosjektleder Hans Jørgen Antonsen, HMS-leder, prosjekt, Janne Guttormsen og HMS-leder Egil Skalle, er stolte over å jobbe i et selskap som tar helse-miljø og sikkerhet på alvor.

Tekst og foto: Erland Kroken

Ingen skader med fravær på et helt år. Stiftelsen Norsk Luftambulanses samarbeidspartner, Baneservice AS er stolt etter at 2017 er historie. Stikkordene er gode systemer, rutiner og et godt arbeidsmiljø.

Selskapet med sine vel 300 ansatte, driver entreprenørtjernester til jernbanerelatert virksomhet. Med andre ord, arbeidsoppgaver som inneholder tunge maskiner, sveising, løfting, høyspent, lavspent og mye nattarbeid. Rett og slett en virksomhet med tøffe oppgaver. I tillegg til å ha fokus på disse utfordringene gjennom godt helse-miljø og sikkerhetsarbeid, har bedriften også et bevisst valg i sitt samfunnsansvar. Siden 2015 har de støttet Stiftelsen Norsk Luftambulanses arbeid.

Baneservice

HMS-leder Egil Skalle jobber med systemer og rutiner for alle prosjektene i Baneservice AS.

-Med tanke på hva vi driver med, er vi svært fornøyd med at ingen skade med fravær er meldt i hele 2017. Faktisk er antall dager uten skader mer enn 500, forteller en svært fornøyd HMS-leder Egil Skalle. Vi sitter i brakkeriggen som er bygget i Gamlebyen i Oslo. Få meter unna dundrer togene forbi. Baneservice har fått en stor kontrakt tilknyttet Follobanen som er under bygging. Oppgaven er å rive, fjerne og legge om spor, signal og kontaktledning. En jobb som etter planen skal være ferdig høsten 2019.

Gode rutiner

Hvordan har dere klart et 0-resultat over så lang tid?  Janne Guttormsen er HMS-leder i dette prosjektet for Baneservice. Tett oppfølging hver dag. -Vi har svært gode rutiner på å melde inn hendelser, avvik og forbedringsforslag. Da kan vi få gjort noe med sakene med en gang. Det kan være små avvik og noen ganger store. Det viktigste når slike hendelser blir meldt er at vi kan gjøre noe med dem med en gang, forteller hun. Prosjektleder Hans Jørgen Antonsen nikker og er helt enig. – Vi har også en egen app på telefonene våre, slik at det er enkelt å melde inn ting. Mange tar også bilder av det de melder inn, sier han.

Har dere et eksempel på hva som meldes inn? – Det kan være så enkelt som en planke med spiker som stikker opp som folk kan tråkke på. Andre hendelser handler om de store tunge maskinene våre, og langt mer komplekse, sier Guttormsen.

Gode HMS rutiner er livsviktig

Bane NOR som er byggherre for det digre Follobane-prosjektet, er tett på sine underleverandører. Vi har ukentlige vernerunder og tett dialog gjennom prosjektmøter med byggherren, så det å ha gode HMS-rutiner er ikke bare viktig, det er livsviktig, sier HMS-lederen for hele Baneservice AS, Egil Skalle.  Han trekker i alle trådene rundt det som har med helse-miljø og sikkerhet i bedriften. Den tidligere banemontøren og hovedverneombudet kjenner denne bransjen godt. Han er også opptatt av de årlige Baneservice-dagene. – Der er  Stiftelsen Norsk Luftambulanse med hvert eneste år og hjelper oss med å trene på livreddende tiltak.

Brynsbakken under påsken i 2017.

Brynsbakken under påsken i 2017. Her foregår det sveisearbeider, signalarbeider, sporarbeider, arbeid med skinnegående arbeidsmaskiner. Foto: Baneservice AS