Stiftelsen Norsk luftambulanse

Årsrapporter for Norsk Luftambulanse AS

Norsk Luftambulanse AS er operatør på ni av Norges tolv legehelikopterbaser. Har du lyst å lese om hvordan vi arbeider for å redde liv og helse. Ta en kikk i våre årsmeldinger.

Norsk Luftambulanse AS’ beredskap omfatter helikopter, pilot og redningsmann på de ni basene Lørenskog (2 helikoptre), Stavanger, Bergen, Trondheim, Evenes. Ål, Dombås, Førde og Arendal.  I tillegg drifter vi den medisinske bemanningen på Dombås-basen på oppdrag fra Helse Innlandet HF og på redningshelikoptret på Ørlandet etter avtale med St. Olavs Hospital HF.