Stiftelsen Norsk luftambulanse

Årsrapport 2020: Utviklings­helikopteret

Med kurs for glasstakene innen akuttmedisin utenfor sykehus skal vårt nye, banebrytende helikopter ta av for å løfte forskning, utvikling og trening. Så vidt vi vet er dette det eneste legehelikopteret i verden som er dedikert til innsamling av forskningsdata, testing av nye løsninger og operativ trening. For å gjennomføre dette arbeidet har vi tidligere vært avhengige av tilgang på legehelikoptre som allerede inngår i luftambulansetjenesten. Et eget helikopter gir oss et nytt og større rom for å styrke og videreutvikle luftambulansetjenesten for pasienten.

1. oktober 2020 landet Utviklingshelikopteret  – et fembladet Airbus 145 – på norsk jord, hvor vi klargjorde det for flygning med medisinsk innredning, redningsteknisk utstyr og samme mannskapssammensetning som i norske legehelikoptre. Vi engasjerte dette året to piloter, to redningsmenn og fire luftambulanseleger som alle skal jobbe deltid på utviklingshelikopteret parallelt med operativt arbeid i luftambulansetjenesten. I tillegg fikk vi i 2020 på plass det apparatet som kreves – både i vår organisasjon og i vårt operatørselskap Norsk Luftambulanse AS – for å sikre drift, vedlikehold og målrettet bruk av ressursen. Det nye helikoptret kan også settes inn i beredskap ved utfordringer i tjenesten.

Rustet for legehelikopteroppdrag i kaldt klima. Airbus H145 med fem rotorblader har gått igjennom omfattende testing i kaldt vær i Skandinavia og i Alpene. Det har til og med landet på Sør-Amerikas høyeste fjell, Aconcagua, rundt 7000 meter over havet.

Utviklingshelikopteret er et verktøy for vårt høythengende mål; å redde liv og livskvalitet for kritisk syke og skadde pasienter gjennom stadig utvikling av akuttmedisin utenfor sykehus og legehelikoptertjenesten. Følgende prosjekter er valgt ut for å gi det flygende testlaboratoriet en god start innen forskning, utvikling og trening: Faglig trening for legehelikoptermannskap m.fl., testing av ultralydundersøkelser og redningsbøyen Stormy Life Saver, trening på uthenting av pasienter i bratt terreng, samt forskning på konsekvensene av og fordelene ved å ta i bruk en elektronisk pasientjournal som følger pasientene fra medisinsk utrykning og gjennom hele sykehusforløpet. I tillegg er det lagt opp til øvelser med redningskjeden, for eksempel Norske Redningshunder. Med påmontert heis vil det også bli mulig å se på ulike redningsmetoder i norsk terreng.

Som verdens første Airbus 145 helikopter med fem rotorblader har utviklingshelikopteret redusert vibrasjonsnivå om bord, noe som er positivt for både pasienten og mannskapet. Den oppgraderte helikoptermodellen kan frakte 150 kilo mer enn sine forgjengere og er optimalisert for luftambulansetjenesten med både skreddersydd fast inventar og moduler som kan skiftes ut avhengig av oppdragstype.

Relaterte artikler