Stiftelsen Norsk luftambulanse

Forskning for raskere hjerneslagbehandling

Et hjerneslag kan snu opp ned på livet. Rask behandling er helt avgjørende for å bli helt frisk igjen. Et av de største forskningsprosjektene til Stiftelsen Norsk Luftambulanse kan være med på å revolusjonere hjerneslagbehandlingen i Norge.