Stiftelsen Norsk luftambulanse

100 000 kroner i gave fra Securitas

Julegave til samfunnsnyttige formål. Rett før jul mottok Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Barnekreftforeningen og Sirkusklovnene hele 100 000 kroner hver i julegave fra Securitas AS. Det flotte julegave-initiativet, kom fra de ansatte selv.

-Samfunnsansvar er en integrert del av arbeidshverdagen i Securitas og våre vektere møter daglig mennesker i forskjellige livssituasjoner. I 2018 ble vi av egne ansatte oppfordret til la årets julegave gå til en organisasjon som bidrar til å hjelpe andre, forteller adm. dir. Martin Holmen.

Han forteller at ni organisasjoner ble valgt ut. Alle ansatte kunne være med å stemme. De tre som fikk flest stemmer fikk 100 000 kroner hver.

Det var en fornøyd administrerende direktør som kunne overrekke gavene under julelunsjen rett før jul. Nærmere 200 ansatte var samlet i det nye hovedkontoret på Hasle til julemat, informasjon og ikke minst gaveoverrekkelse.

Securitas som er 90 år i 2019, er Norges største sikkerhetsselskap, og har over 6.000 vektere fordelt på avdelingskontor over hele landet og på 45 av landets flyplasser og heliporter.

Markedssjef Erland Kroken takket på vegne av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han kunne forsikre at dette var et gavebidrag som ville komme godt med i stiftelsens ideelle arbeid. Securitas fikk jubileumsskulpturen «Å strekke seg sammen mot himmelen», laget av kunstneren Espen Dietrichson, som en takk for den flotte gaven. -Denne skal få en fin plass hos oss, takket Martin Holmen